Spillregler

BOWLING Spilleregler

Disse reglene tilsvarer Universal Playing Rules gitt av World Bowling. Disse reglene oppdateres fortløpende av Forbundsstyret og Lovkomiteen når det foreligger endringer. Utdrag av spilleregler - Definisjoner 1. En serie består av ti ruter. En spiller slår to slag i hver rute dersom det ikke oppnås en strike. I den tiende ruten slås det tre slag dersom det oppnås strike eller spare på de     to første slagene. 2. spilleskjemaet er hver rute inndelt i 2 mindre delruter øverst, bortsett fra rute 10 som har 3 delruter. Bortsett fra når det blir strike skrives kjeglefall på det første slaget i øvre venstre delrute. På det andre slaget noteres kjeglefall ev. sparetegn (/), dersom alle slås ned, i øvre høyre delrute. Hvis ingen kjegler blir felt på et slag, markeres det med tegnet for miss (-). Dersom det ikke blir strike eller spare, skal pinnefallet etter de to slagene fylles ut med en gang i poengruten nederst. 3.  En strike vil si at alle kjeglene felles på det første slaget i en rute. Strike markeres med en (X) i øvre venstre delrute. Pinnefall for en strike er 10 pluss kjeglefall på de neste to slagene. 4.  To påfølgende strike er en dobbel. Pinnefall for den første striken er 20 pluss kjeglefallet på slaget som følger etter den andre striken. 5.  Tre påfølgende strike er en trippel. Pinnefallet for den første striken er 30. I den tiende ruta vil tre påfølgende strike telle 30 totalt. For å oppnå maks pinnefall 300, må det spilles 12 strike i rekkefølge i samme serie. 6.  En spare vil si at de resterende kjeglene etter det første slaget i en rute felles på det andre slaget. Spare markeres med en (/) – diagonal strek fra hjørne til hjørne – i øvre høyre delrute. Pinnefallet for en spare er 10 pluss kjeglefallet på det neste slaget. 7. Dersom en spiller ikke får ned alle kjeglene på to slag kalles det en tomrute . I en tomrute telles det antall kjegler som har falt etter to slag i ruten. I utregningen blir pinnefallet summen av de to kjeglefallene. 8.  En splitt er et oppsett der de gjenværende kjeglene etter det første slaget ikke inneholder kjegle nummer 1 og: a) minst en kjegle er felt mellom to av de gjenværende kjeglene; f.eks. 7-9 og 3-10. b) minst en kjegle er felt foran to eller flere gjenværende kjegler; f.eks. 5-6 og 4-5-7. Splitt markeres vanligvis12 med en sirkel rundt antall kjegler som ble felt på det første slaget. 9.  Overtramp  markeres med bokstaven F i den delrute som tilsvarer det slag der overtrampen skjedde, og ingen av de felte kjegler ved dette slaget medregnes. 10.  Kjeglefall er de kjeglene som faller på hvert enkelt slag, og føres i hver enkelt delrute. 11.  Pinnefall er en utregnet størrelse. Pinnefall på en serie kan også inneholde handikap og bonus. Benytter «rent pinnefall» når handikap og bonus ikke er inkludert.  

SHUFFLEBOARD Spilleregler

 •Hver spiller/lag har 4 pucker hver. Rød eller blå. •For å bestemme hvem som begynner spilles en puck per lag og nærmest motsatt kant starter. •Man spiller annenhver puck. •Førstemann som oppnår 15 poeng vinner. •Marker er på bordet for å utføre 1-4 poeng. 5 poeng blir gitt dersom pucken henger over kanten, men fortsatt forblir på spilleflaten. •Den som fikk poeng i runden før starter neste runde. •Alle pucker skal over sperrelinjen som er markert i starten av 1-poengsfeltet, hvis ikke fjernes de fra spillet. •Den eller de puckerne i samme farge som er nærmest enden er poenggivende. •Begge føttene må være bak 1-poenglinjen nærmest spilleren. •Det er ikke lov å skyte to pucker samtidig. •Hele pucken skal være i poengfeltet (ikke nok at den bryter linja) •Hvis man ikke blir enig hvem som skal strø bordet, trekker man. I turneringer skal dette ikke være en av spillerne.

DARTS Spilleregler

501 (301) Det spillet som oftest brukes i darts-konkurranser kalles 501. Det normale er at to spillere spiller mot hverandre, men man kan også dele opp i par eller lag med flere deltakere, der spillerne kaster hver sin gang. For å avgjøre hvem som skal starte kampen kan man kaste en pil hver, og den som kommer nærmest bull starter. En kamp består vanligvis av flere omganger (leg), vanligvis best av 5-leg, dvs. den første som vinner 3 leg har vunnet kampen. En kastomgang består av 3 piler, såfremt ikke leget blir avgjort eller man har kastet for mye på færre piler. Spillets formål er at begge spillere skal starte på summen 501, og den første som klarer å redusere sin score til 0 poeng vinner. Man trekker altså fra den summen man kaster, hvis man for eksempel kaster 26 poeng i første kast, blir restscoren 501-26 = 475 poeng. Man skal kaste seg nøyaktig ned på 0 poeng, og den siste pilen skal stå i en dobbel, dvs. den ytterste ringen eller Bull's Eye (midten). Hvis man har 32 igjen, kan man f.eks. kaste dobbel 16, alternativt enkel 16 - dobbel 8 eller lignende. Har man et ujevnt tall igjen, må man først treffe en score som legger igjen et partall. For eksempel er den eneste måten å gå ut fra 3 poeng, at man først kaster enkel og deretter dobbel 1. Dersom man kaster for mye, eller legger igjen 1 poeng blir kastomgangen annulert og man står fortsatt på den summen man hadde før siste kastomgang. Dette gjelder også hvis man kaster seg ned til 0 poeng uten å ha truffet dobbel på siste pil. Variasjoner av spillet finnes med andre startsummer, eks. 301, 101, 201 osv. NINE LIVES Alle spillere får 3 liv. Enkelt spill hvor man går "rundt klokka" fra 1 til 20. Hver spiller kaster 3 piler på 1..2.. osv. Kun sektorverdi er interessant. Dersom en spiller ikke treffer den aktuelle sektorverdien i løpet av 3 piler, går ett liv tapt. Taperen er den som først mister alle sine 3 liv. Vinneren er den som enten først kommer helt rundt til 20, eller den som "lever lengst".
2018
© Levanger Bowling AS
Til toppen Til toppen
Spillregler

BOWLING Spilleregler

Disse reglene tilsvarer Universal Playing Rules gitt av World Bowling. Disse reglene oppdateres fortløpende av Forbundsstyret og Lovkomiteen når det foreligger endringer. Utdrag av spilleregler - Definisjoner 1. En serie består av ti ruter. En spiller slår to slag i hver rute dersom det ikke oppnås en strike. I den tiende ruten slås det tre slag dersom det oppnås strike eller spare på de     to første slagene. 2. spilleskjemaet er hver rute inndelt i 2 mindre delruter øverst, bortsett fra rute 10 som har 3 delruter. Bortsett fra når det blir strike skrives kjeglefall på det første slaget i øvre venstre delrute. På det andre slaget noteres kjeglefall ev. sparetegn (/), dersom alle slås ned, i øvre høyre delrute. Hvis ingen kjegler blir felt på et slag, markeres det med tegnet for miss (-). Dersom det ikke blir strike eller spare, skal pinnefallet etter de to slagene fylles ut med en gang i poengruten nederst. 3.  En strike vil si at alle kjeglene felles på det første slaget i en rute. Strike markeres med en (X) i øvre venstre delrute. Pinnefall for en strike er 10 pluss kjeglefall på de neste to slagene. 4.  To påfølgende strike er en dobbel. Pinnefall for den første striken er 20 pluss kjeglefallet på slaget som følger etter den andre striken. 5.  Tre påfølgende strike er en trippel. Pinnefallet for den første striken er 30. I den tiende ruta vil tre påfølgende strike telle 30 totalt. For å oppnå maks pinnefall 300, må det spilles 12 strike i rekkefølge i samme serie. 6.  En spare vil si at de resterende kjeglene etter det første slaget i en rute felles på det andre slaget. Spare markeres med en (/) – diagonal strek fra hjørne til hjørne – i øvre høyre delrute. Pinnefallet for en spare er 10 pluss kjeglefallet på det neste slaget. 7. Dersom en spiller ikke får ned alle kjeglene på to slag kalles det en tomrute . I en tomrute telles det antall kjegler som har falt etter to slag i ruten. I utregningen blir pinnefallet summen av de to kjeglefallene. 8.  En splitt er et oppsett der de gjenværende kjeglene etter det første slaget ikke inneholder kjegle nummer 1 og: a) minst en kjegle er felt mellom to av de gjenværende kjeglene; f.eks. 7-9 og 3-10. b) minst en kjegle er felt foran to eller flere gjenværende kjegler; f.eks. 5-6 og 4-5-7. Splitt markeres vanligvis12 med en sirkel rundt antall kjegler som ble felt på det første slaget. 9.  Overtramp  markeres med bokstaven F i den delrute som tilsvarer det slag der overtrampen skjedde, og ingen av de felte kjegler ved dette slaget medregnes. 10.  Kjeglefall er de kjeglene som faller på hvert enkelt slag, og føres i hver enkelt delrute. 11.  Pinnefall er en utregnet størrelse. Pinnefall på en serie kan også inneholde handikap og bonus. Benytter «rent pinnefall» når handikap og bonus ikke er inkludert.  

SHUFFLEBOARD Spilleregler

 •Hver spiller/lag har 4 pucker hver. Rød eller blå. •For å bestemme hvem som begynner spilles en puck per lag og nærmest motsatt kant starter. •Man spiller annenhver puck. •Førstemann som oppnår 15 poeng vinner. •Marker er på bordet for å utføre 1-4 poeng. 5 poeng blir gitt dersom pucken henger over kanten, men fortsatt forblir på spilleflaten. •Den som fikk poeng i runden før starter neste runde. •Alle pucker skal over sperrelinjen som er markert i starten av 1-poengsfeltet, hvis ikke fjernes de fra spillet. •Den eller de puckerne i samme farge som er nærmest enden er poenggivende. •Begge føttene må være bak 1-poenglinjen nærmest spilleren. •Det er ikke lov å skyte to pucker samtidig. •Hele pucken skal være i poengfeltet (ikke nok at den bryter linja) •Hvis man ikke blir enig hvem som skal strø bordet, trekker man. I turneringer skal dette ikke være en av spillerne.

DARTS Spilleregler

501 (301) Det spillet som oftest brukes i darts- konkurranser kalles 501. Det normale er at to spillere spiller mot hverandre, men man kan også dele opp i par eller lag med flere deltakere, der spillerne kaster hver sin gang. For å avgjøre hvem som skal starte kampen kan man kaste en pil hver, og den som kommer nærmest bull starter. En kamp består vanligvis av flere omganger (leg), vanligvis best av 5-leg, dvs. den første som vinner 3 leg har vunnet kampen. En kastomgang består av 3 piler, såfremt ikke leget blir avgjort eller man har kastet for mye på færre piler. Spillets formål er at begge spillere skal starte på summen 501, og den første som klarer å redusere sin score til 0 poeng vinner. Man trekker altså fra den summen man kaster, hvis man for eksempel kaster 26 poeng i første kast, blir restscoren 501-26 = 475 poeng. Man skal kaste seg nøyaktig ned på 0 poeng, og den siste pilen skal stå i en dobbel, dvs. den ytterste ringen eller Bull's Eye (midten). Hvis man har 32 igjen, kan man f.eks. kaste dobbel 16, alternativt enkel 16 - dobbel 8 eller lignende. Har man et ujevnt tall igjen, må man først treffe en score som legger igjen et partall. For eksempel er den eneste måten å gå ut fra 3 poeng, at man først kaster enkel og deretter dobbel 1. Dersom man kaster for mye, eller legger igjen 1 poeng blir kastomgangen annulert og man står fortsatt på den summen man hadde før siste kastomgang. Dette gjelder også hvis man kaster seg ned til 0 poeng uten å ha truffet dobbel på siste pil. Variasjoner av spillet finnes med andre startsummer, eks. 301, 101, 201 osv. NINE LIVES Alle spillere får 3 liv. Enkelt spill hvor man går "rundt klokka" fra 1 til 20. Hver spiller kaster 3 piler på 1..2.. osv. Kun sektorverdi er interessant. Dersom en spiller ikke treffer den aktuelle sektorverdien i løpet av 3 piler, går ett liv tapt. Taperen er den som først mister alle sine 3 liv. Vinneren er den som enten først kommer helt rundt til 20, eller den som "lever lengst".
© Levanger Bowling AS 2017